Tuesday, 26 May 2009

Võõrpöördsõnad

reserveerima: kinni panema, varuks hoidma
dubleerima: kahekordistama; teisikeksemplari valmistama; midagi paralleelselt tegema
imiteerima: matkima, jäljendama, järele aimama
dekoreerima: (kujundades) kaunistama, ehtima
demonstreerima: selgitavalt näitama, esitama v tutvustama
karakteriseerima: iseloomustama
motiveerima: põhjendama, põhistama
kritiseerima: arvustama, vahel parem
ekspluateerima: kasutama, käitama; marksismi ideoloogias ja majandusteaduses: võõrast tööjõudu kurnama
kalkuleerima: arvestama, kaalutlema
grimeerima: värvi, paruka jm abil nägu teisendama, jumestama

1) Ma reserveerisin restoranis laua.
2) Ma dubleerisin selle raamatu.
3) Ma imitseerisin seda näitlejat.
4) Ta dekoreeris selle korteri.
5) Ta demonstreeris seda toodet.
6) Ta karakteriseeris sind ilusti.
7) Ta motiveeris seda plaani.
8) See mees kritiseeris seda restorani.
9) Ma ekspluateerisin seda asja.
10) Ma kalkuleerisin, kui palju see maksma lähen.
11) Seda näitlejat grimmeriti hästi.

No comments: